Bod obratu

Při rozhodování o tom, zda začneme podnikat, případně chceme své podnikání rozšířit, je na prvním místě úvaha o tom, jaký produkt naši zákazníci potřebují, jaká může být jeho prodejní cena a jaké musíme vynaložit náklady, abychom jej mohli zákazníkovi dodat. Z této úvahy pak vyplývají tři nejdůležitější okruhy:

Výnosy

Celkové výnosy vyplývají z ceny a množství dodaných produktů.

Náklady

Celkové náklady rozdělíme na dvě rozdílné kategorie.

Variabilní/přímé náklady jsou náklady, které do každého produktu vstupují přímo. Jsou to například náklady na pořízení zboží, náklady na nákup materiálu, přímé náklady na zpracování, přímé osobní náklady apod. Tyto náklady jsou samozřejmě velmi rozdílné a záleží na tom, jestli chceme nabídnout výrobek, službu nebo dodávat zboží. Důležité je, abychom je dokázali přesně přiřadit k produktu.

Fixní náklady pak vyplývají z naší představy, jakou chceme mít firmu. Obvykle se jedná o náklady na provoz kanceláře, na telefony, internet, dopravu, účetnictví, sklady, prodejny, výrobní haly, technologická zařízení apod. Tyto náklady (ale neplatí to absolutně) nejsou závislé na velikosti výnosů ani přímých nákladů.

Určení bodu obratu

Bod obratu

Do souřadnicové soustavy počet produktů (ks)/peníze(Kč) zakreslíme jaké výnosy a náklady získáme/musíme vynaložit v závislosti na počtu prodaných produktů, fixní náklady jsou stále stejné, bez ohledu na velikosti tržeb. Bodem obratu je pak průsečík výnosů a celkových nákladů (součet fixních a přímých nákladů) a uvádí, při jakém počtu prodaných produktů začíná být podnikání ziskové. Od tohoto okamžiku pak podnikatel z každého prodaného kusu inkasuje zisk ve výši rozdílu mezi cenou produktu a přímými náklady na jeho pořízení.