Kdo jsem

Jsem systémový inženýr. V letech 1991 a 1992 jsem jako pověřený ředitel připravoval státní podnik TOFA Albrechtice v Jizerských horách k privatizaci. To nejtěžší pro mne ovšem bylo, aby podnik tuto dobu opravdu přežil. Neustále jsem si lámal hlavu otázkou, kde vzít peníze na mzdy, odvody, daně, energie, nákupy materiálu, nezbytnou obnovu a údržbu nemovitého i movitého majetku… A tak jsem spojil řízení podniku s intenzivním studiem teorie a praxe firemních financí a ty jsem si okamžitě ověřoval v praxi.

A pak už jsem začal své nabyté zkušenosti a znalosti využívat při své poradenské činnosti. Na počátku devadesátých let převažovaly nově vznikající soukromé společnosti. Nejčastěji jsme řešili financování rostoucí společnosti a vypracovávali podnikatelský záměr společně s žádostí o provozní nebo investiční úvěr. Později jsem se zúčastňoval i transformací bývalých státních podniků a jejich částí, kde se přidávala problematika efektivní organizační struktury případně i celkové reorganizace společnosti.

Mezi mé klienty patřily společnosti jako Jablotron s.r.o., Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., TJ Bižuterie (provozovatel lyžařských areálů v Jizerských horách), MMT s.r.o. ale i později neúspěšný LESS a.s. nebo stavební společnost NSS a.s. apod. Po roce 2000 jsem také působil jako zvláštní správce pro ekonomiku konkurzu TRUCK INTERNATIONAL a.s. (bývalý LIAZ JABLONEC).

Samozřejmou součástí mé práce je zapojení některého z vlastníků/vysokých manažerů do procesu a předávání znalostí a zkušeností. Společně vytvoříme jednoduchý systém finančního řízení a controllingu přesně podle potřeb partnera. Ten je pak možné používat pro posouzení finanční proveditelnosti každého projektu, jako podklad pro jednání s bankou o financování nového projektu nebo běžného provozu i jako nástroj pro vyhodnocování budoucích dopadů očekávaných změn nebo představitelných rizik a pochopitelně i pro běžné plánovaní a kontrolu plnění požadovaných cílů.

Z popisu vytváření podnikatelského záměru jste jistě poznali, že většina informací, které potřebujete pro popis Vámi požadované budoucnosti, se používá i pro každodenní operativní řízení. Jde jen o jejich správné využívání. A právě návod jak na to je hodnotou, kterou Vám nabízím.