Pasiva

V části Majetek potřebný pro podnikání – Aktiva jsme si uvedli charakteristiky různých druhů majetku a způsoby, jak předem odhadnout jejich minimální potřebnou výši. V této části popíšeme charakteristiky zdrojů financování. Přitom používáme dvě kritéria. Z hlediska vlastnictví a z hlediska času pro jejich využívání.

Pasiva

Z výše uvedeného vyplývají důležité závěry. Především není možné vnímat pasiva jako dluhy, je nutné si je osvojit jako zdroje pro financování podnikání. A dále je nutné rozlišovat mezi dlouhodobými a krátkodobými pasivy, bez ohledu, zda se jedná o vlastní nebo cizí zdroj financování.